Przepisy na morzu

ODPOWIEDZ
Wiadomość
Autor
okonhel

Przepisy na morzu

#1 Post autor: okonhel »

Rozporządzenie MRiRW w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego :
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0150001015

okonhel

Re: Przepisy na morzu

#2 Post autor: okonhel »

Kolejna durna zmiana przepisów:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1855/1

Dobra zmiana pisiorów....

okonhel

Re: Przepisy na morzu

#3 Post autor: okonhel »

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)
z dnia 4 listopada 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich
poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów
ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu
i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) węgorza – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;”;
2) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie wię-
cej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy
30 mm, albo”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza
się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach
rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały
szerokości przynęty, oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną
do niego sztuczną przynętą, lub
3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm,
z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.”,
c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od
dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:”;

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1855
3) w § 16 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 50% – w przypadku:
a) emerytów lub rencistów,
b) osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
opieki, o której mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych,
d) dzieci lub młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


Morskie wody wewnętrzne:
http://netka.gda.pl/wp-content/uploads/ ... 24x724.png
Granice administracyjne portów:
https://www.portgdansk.pl/o-porcie/gran ... yjne-portu
https://www.portgdansk.pl/port/borders/borders-pl.pdf
http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uplo ... 015-25.pdf


okonhel

Re: Przepisy na morzu

#5 Post autor: okonhel »

Sezon na troć z plaży wydłużył się o 2 tygodnie. Na wniosek wędkarzy zmieniono okres ochronny troci i ujednolicono z tym, obowiązującym rybaków:
Warszawa, dnia 4 września 2020 r.
Poz. 1528
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1357) w § 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje
brzmienie:
„a) 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

Awatar użytkownika
Rogro
Krąp
Posty: 79
Rejestracja: 29 gru 2016, 19:17

Re: Przepisy na morzu

#6 Post autor: Rogro »

Obśliniłem się z radości.
Chociaż i tak przeważającą większość ryb wypuszczę.
O ile będą...
Piotr

Awatar użytkownika
MarcinK
Płotka
Posty: 144
Rejestracja: 28 maja 2017, 20:21

Re: Przepisy na morzu

#7 Post autor: MarcinK »

W 2023r. dalej będzie zakaz połowu dorsza.
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/ ... m1-8RQU33g
Marcin

Awatar użytkownika
Remek
Administrator
Posty: 1007
Rejestracja: 03 mar 2013, 18:51
Lokalizacja: Złotów

Re: Przepisy na morzu

#8 Post autor: Remek »

MarcinK pisze: 22 cze 2022, 09:04 W 2023r. dalej będzie zakaz połowu dorsza.
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/ ... m1-8RQU33g
No to grubo. Czytając cały artykuł to widać, że sytuacja ogólnie nie jest zaciekawa.
Koszulki Wędkarskie - duży asortyment ubrań oraz gadżetów o tematyce wedkarskiej:
https://koszulki-wedkarskie.pl/

ODPOWIEDZ

Wróć do „Przepisy prawne/regulaminy/inne zasady i zwyczaje”